Benidorm aprova l'adjudicació de l'Estació d'Autobusos a l'única oferta que es va presentar a la licitació

Benidorm aprova l'adjudicació de l'Estació d'Autobusos a l'única oferta que es va presentar a la licitació
31/07/2023 -

El ple de l’Ajuntament de Benidorm ha aprovat per majoria l’adjudicació de l’Estació d’Autobusos de la ciutat a l’única oferta que es va presentar a la licitació, la mercantil Estació d’Autobusos de Benidorm S.L., que havia presentat una oferta integradora per als tres lots que eixien a licitació. L’aprovació s’ha produït a la vista de la proposta feta per la Mesa de Contractació, que va estimar que l’oferta del licitador s’ajustava a l’estipulat en el Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques. La proposta ha tirat avant amb els vots favorables del govern del PP, el grup municipal de Vox i l’abstenció del grup socialista.

L’oferta del licitador respecte al primer lot, corresponent al servei de l’estació, estipula un cànon d’explotació inicial de 516.647,32 euros i un cànon d’explotació anual del 2 % dels ingressos bruts anuals. Per al segon lot, l’explotació immobiliària del centre comercial i la primera planta de l’aparcament subterrani el cànon d’explotació oferit és de 9,1 milions d’euros i el d’explotació anual de l’1 % dels ingressos bruts anuals. El tercer lot, que correspon a l’explotació de l’hotel i la planta 2 de l’aparcament subterrani, estableix un cànon d’explotació inicial de 14,9 milions i un cànon d’explotació anual de l’1,2% dels ingressos bruts anuals.

La portaveu del govern local, Lourdes Caselles, ha recordat que els plecs van ser redactats pels tècnics i aprovats per una àmplia majoria de la corporació. “Es va presentar una sola oferta, integradora dels tres lots, i una vegada analitzat el projecte d’explotació es va emetre l’informe tècnic corresponent que assenyalava que l’oferta compleix amb els plecs. Hui portem la proposta de la Mesa de Contractació, que és sobre la qual ens hem de pronunciar els polítics” ha explicat, abans de precisar que “el que fem és donar compliment a una sentència que obligava a una nova licitació”.

La regidora ha recalcat que “el nostre grup mai s’ha assegut amb l’empresari de l’estació mentre que el govern socialista sí que el va fer”. Ha recordat que al maig 2015 hi havia un expedient ja finalitzat per a anar a ple, “però el govern socialista de llavors no va ser valent i hem sigut nosaltres els qui, per a complir la sentència, hem continuat amb el tràmit”. L’edil ha afirmat en diverses ocasions que “ni l’alcalde, ni jo com a regidor d’Urbanisme o Contractació mai participem en les comissions paritàries, per la qual cosa no podem permetre que es deixe cap dubte sobre aquest expedient, que té el vistiplau de tots els informes”.

Finalment, Caselles ha criticat que el grup socialista “diga que els plecs estan fets a mida quan ells van votar a favor. En tot aquest assumpte sol han posat bastons a les rodes”. “L’alternativa és deixar deserta la licitació i indemnitzar al licitador amb 24,5 milions d’euros. Aquest govern vetlarà pel compliment íntegre dels plecs. Tinguen-ho per segur” ha resolt.

D’igual manera ha sigut aprovada per majoria la continuïtat del contracte de servei de manteniment dels jardins públics de Benidorm en els mateixos termes recollits en els plecs de condicions del moment de l’adjudicació, per un import anual d’1.198.480 euros.

En aquest punt, el regidor de Parcs i Jardins, José Ramón González de Zárate, ha aclarit que el fet de donar continuïtat al contracte del servei “no obeeix al fet que no vulguem tindre el plec de condicions nou o que ens hàgem retardat, sinó que hi ha qüestions molt importants de ciutat que han de ser molt estudiades pels tècnics perquè s’ajusten a la realitat de Benidorm”. L’edil ha agregat que “al setembre o octubre podrem tindre el plec redactat i la intenció és aprovar-lo en ple abans de finalitzar l’any per a començar la licitació”.

González de Zárate ha insistit que hi ha “molts aspectes nous i espais verds de nova creació” que han de ser inclosos i actualitzats en els plecs “i en això estan els tècnics ara mateix”.

El ple així mateix ha aprovat amb els vots de PP i Vox l’addenda al conveni urbanístic del Pla de Reforma Interior Dotacional del PAI PP 2/1 Ponent, relatiu a la parcel·la destinada a la construcció d’una pista d’atletisme, que va ser declarada d’interés social. L’urbanitzador haurà d’escometre la transformació física i esplanació de la parcel·la per a adequar-la i que es puga desenvolupar allí la pista.

Aquesta instal·lació se sufragarà amb la compensació econòmica en concepte de cessió de sòl dotacional i de l’aprofitament que li correspon a l’Ajuntament derivat del PRI per valor d’1.502.490,99 euros i d’altres dos Plans de Reforma Interior de Ponent. El conveni assenyala també que les obres de construcció de la pista, atés que excedeix de les obligacions de l’agent urbanitzador recollides en l’addenda, “seran licitades per l’Ajuntament una vegada hagen finalitzat les obres de preparació del terreny en la parcel·la afectada” ha indicat Caselles.

També s’ha aprovat la modificació inicial de l’article 10, paràgraf tercer, del Reglament de Règim Intern del Consell Veïnal, en el que concerneix exclusivament a la composició de les comissions tècniques, després de la Comissió de Medi Ambient i Neteja Viària, s’addicionarà Comissió de Participació, Estudi i Anàlisi Reglament, Normatiu i Procedimental’. L’edil Ana Pellicer ha explicat que “es tracta d’un tràmit que aprovem en ple perquè ens ho trasllada el Consell Veïnal”.

Igualment, ha tirat avant per unanimitat el conveni expropiatori per mutu acord d’una parcel·la per al desenvolupament de l’obra de la Viària Discoteques. La portaveu ha assenyalat que el motiu d’aquesta nova expropiació té el seu origen en què “la Conselleria va obligar a modificar el traçat de la via pecuària i per això necessitàvem més terreny. En concret sis noves finques que no estaven incloses en el projecte d’expropiació, i que ara s’inclouen per mutu acord i així es pot donar compliment a l’avaluació ambiental. Amb això finalitzem l’adquisició d’aquests terrenys”.

Amb els vots de PP i PSOE i l’abstenció de Vox s’ha aprovat igualment el Pla Estratègic Zonal de Benestar Social de Benidorm 2023-2026. La regidora de l’àrea, Ángela Zaragozí, ha assenyalat que aquest pla serà “un instrument de referència dinàmic que fixa les línies estratègiques, objectius i actuacions necessàries per al compliment dels fins del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials”. Zaragozí ha insistit que el pla “permetrà realitzar un diagnòstic de la situació i fixarà les actuacions necessàries amb la finalitat de tindre la màxima eficàcia i eficiència per a donar la millor atenció a les persones”. L’edil ha insistit que es donarà compliment al qual indica la llei “que estableix l’obligació de les entitats locals d’elaborar i tindre aquests plans estratègics”.

Finalment, en la mateixa sessió s’ha aprovat per unanimitat l’inici del procediment de concessió de distincions i condecoracions per la Generalitat, felicitacions públiques, als policies locals de Benidorm, Javier Jiménez Simarro i Jesús López Moreno, per la seua intervenció el passat 20 de juny quan van assistir un part en la via pública, a causa de la urgència amb la qual es va produir l’enllumenament, assistint a mare i bebé fins a l’arribada dels serveis sanitaris i posterior trasllat de tots dos al centre hospitalari.

Més informació

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

twenty − 16 =