Irene Ruiz: “Apostem per un turisme transversal que convertisca a Elx en un pol atraient”

La regidora de Turisme i Cultura a l’Ajuntament d’Elx parla sobre els reptes turístics de la ciutat il·licitana i els objectius de la legislatura en totes dues matèries

Irene Ruiz: “Apostem per un turisme transversal que convertisca a Elx en un pol atraient”
17/11/2023 -

Irene Ruiz (Elx, 1980) s’estrena aquesta legislatura en l’àmbit polític. Després d’una vida dedicada a la comunicació i al màrqueting, el mes de maig passat es va incorporar a l’Ajuntament d’Elx com a nova regidora responsable de les àrees de Turisme i Cultura. Després dels seus primers mesos en el càrrec, l’hem entrevistada per a conéixer les línies de treball sobre les quals pretén potenciar l’oferta il·licitana en totes dues matèries durant els pròxims quatre anys.

Es tracta de la seua primera experiència en una corporació municipal, quin balanç fa dels primers mesos de govern a Elx, especialment en matèria turística?

Faig ​un balanç ​molt ​positiu. Sempre m’he ​dedicat ​a ​la ​comunicació, ​al ​màrqueting ​i ​al ​periodisme. ​Mai ​m’havia ​dedicat ​a ​la ​política ​de ​manera ​professional. ​Era ​una cosa ​que ​em ​generava ​una ​inquietud ​gran, però ​en ​aquests ​100 ​dies ​el ​que ​m’he ​adonat ​és ​que ​la ​política ​local et ​permet ​gestionar ​i ​ser ​facilitadora ​de ​moltes ​accions. A nivell turisme, per exemple, es treballa molt la ​promoció, la ​comunicació ​i el ​màrqueting, i són labors que ​d’alguna ​manera ​he ​exercit ​al ​llarg ​de ​la meua ​carrera ​professional i que ​ara ​tenen ​eixa ​repercussió ​o ​eixa ​transcendència ​en ​el ​municipi. ​​Aquest vessant polític m’emociona i em motiva molt perquè pot aplicar tot allò que he desenvolupat en la meua trajectòria a Elx, que entre altres coses, és una de les meues debilitats.

Quines són les línies de treball que s’ha assenyalat per als pròxims quatre anys a través de VisitElche i la marca Oasi Mediterrani?

Tenim ​un pla ​estratègic ​de ​treball ​que ​es ​va presentar ​l’any ​passat ​que marca les diferents pautes i ​accions ​que ​hem ​de ​desenvolupar ​​perquè el nostre ​producte ​turístic ​siga ​un ​producte ​consumible ​i ​atractiu ​per al ​turisme. ​Pel que la nostra idea és acollir-nos a eixe document i adequar-lo ​segons ​les ​accions ​que considerem que ens diferencien i que poden afavorir al fet que ens convertim en un major pol atraient de turistes. ​En ​aquest ​cas, ​per ​exemple, ​estan ​accions ​concretes ​com potenciar ​el nostre ​palmerar, ​a ​través de cuidar ​els ​horts i fer ​un ​centre ​d’interpretació ​del ​palmerar. També apostar per un turisme sostenible, la ​millora de ​l’experiència ​turística ​en ​el ​Museu ​de ​la ​Festa, que ​gira ​entorn del ​Misteri i és un ​els nostres ​majors patrimonis. ​En definitiva, posar en marxa ​eixes ​accions ​del ​Pla ​Estratègic ​de ​Turisme i continuar ​promocionant ​tots ​eixos ​valors ​​que ​fan ​que ​Elx ​turísticament ​tinga ​un ​potencial ​molt ​gran.

Per quin tipus de turista i de turisme aposta la ciutat d’Elx?

El ​tipus ​de ​turista ​que ​busquem ​és ​un ​turista ​més ​ben ​familiar ​al ​que ​li ​agrada ​​un ​turisme ​de ​qualitat, ​un ​turisme ​cultural, ​un ​turisme ​que ​et ​permeta ​passar ​dos ​o ​tres ​dies ​a ​la ​ciutat i ​que li pugues oferir ​activitats per a ​tots ​els ​gustos ​i ​​edats. ​​Tenim ​un ​patrimoni ​cultural ​importantíssim, ​tenim ​museus ​com el del Palmerar, el MAE o el MUPE que ​són ​molt ​atractius. ​Tenim ​també ​una ​gastronomia ​que ​ens ​diferencia pels nostres ​productes, ​la nostra ​horta i ​els nostres ​restaurants. ​I, d’altra banda, estan les platges que són naturals i envoltades de dunes, per la qual cosa la nostra oferta permet estar enfocat en ​dos ​vessants, ​​la ​part ​més ​​de ​nucli urbà ​i aquella destinada a gaudir de les ​platges. El nostre ​principal ​focus ​de ​turisme continua sent el públic de la Comunitat, encara que també tenim hem notat un increment important en el mercat francés. A escala autonòmica els britànics són majoria, però els francesos potser troben a Elx eixe ​turisme ​més ​cultural, ​més ​tranquil i de menys ​oci ​nocturn. ​

En moltes ocasions, turisme i cultura són vasos comunicants. En aquest cas, vosté és la responsable de tots dos departaments a l’Ajuntament. És una manera de remar en una mateixa direcció?

Totalment. ​De ​fet, ​el ​que ​m’estranya ​és ​que ​no ​estigueren ​​units ​abans, ​perquè ​sempre ​hem ​defensat ​que ​el ​turisme ​és ​transversal, ​amb ​el ​com ​són ​dues ​àrees ​que ​es ​complementen ​absolutament. ​El Misteri, el Festival Medieval, els nostres museus… Al final, totes ​les ​activitats ​culturals que ​projectem ​redunden ​a ​ser ​​un ​atractiu ​turístic. ​Em ​sembla ​un ​encert ​absolut ​perquè van de bracet. Totes dues regidories ​continuen ​el seu ​funcionament ​de ​manera ​independent, ​però que ​en ​aquest ​cas una ​mateixa ​persona coordine ​ambdues, ​crec ​que ​és ​molt ​enriquidor.

El Palmerar, el Misteri i les platges són l’estendard d’Elx, però de quina forma es vertebra també el Camp d’Elx dins de l’oferta turística de la ciutat?

El Camp d’Elx ​es ​vertebra ​de ​moltes ​maneres. ​Per exemple, a​ ​través ​del Museu de Puçol, que està reconegut en el Codi de Bones Pràctiques de la UNESCO, però també a través d’una gastronomia molt ​diferenciadora ​i ​de ​molta ​qualitat, que és ​un ​dels nostres ​patrimonis ​culturals. La nostra ​terra dona ​la ​magrana, ​dona ​el ​dàtil, ​tenim ​l’horta ​que ​ofereix ​una ​sèrie ​de ​productes essencials dins ​de ​la ​dieta ​mediterrània ​i ​tenim ​una ​gastronomia ​​molt ​diferenciadora ​i ​de ​molta ​qualitat. ​El Camp d’Elx permet vertebrar tota eixa oferta gastronòmica, com l’arròs amb crosta. Elx és el que és també gràcies a les seues pedanies, que estan completament integrades en el conjunt del municipi. I, simplement per recordar-ho, però les nostres platges es troben en les pedanies, per la qual cosa juguen un paper importantíssim en l’oferta i el desenvolupament turístic il·licità.

irene ruiz turismo elche

Durant la World Travel Market a Londres, l’alcalde va anunciar l’aposta per ampliar les places hoteleres a Elx. Com es desenvoluparà aquest procés dins de les directrius del Pla Director de Turisme?

Nosaltres ​sempre defensem ​que ​tenim ​uns ​hotels ​de ​primera ​qualitat, ​amb ​una ​oferta ​hotelera excepcional, ​però és veritat que a vegades és una miqueta escassa. Per tant, l’Ajuntament ​és clar que ​no ​pot ​obrir ​un ​hotel, ​​però ​sí que ​pot ​facilitar ​les ​gestions ​o ​​els ​​tràmits ​perquè ​algun ​inversor ​​decidisca ​vindre ​a ​Elx ​i ​obrir ​ací ​el seu ​espai ​hoteler ​​És en ​eixe ​sentit ​és ​en ​el ​que ​nosaltres ​podem ​treballar, ​com ​per ​exemple ​s’ha fet ​també ​amb Ouigo. Al ​final ​no ​posem ​les ​vies ​ni ​posem ​el ​tren, ​però ​sí ​que ​pots ​intentar ​parlar ​amb ​companyies ​grans ​i ​facilitar-li​ ​d’alguna ​manera ​les gestions per a donar-los a entendre que estem interessats en què invertisquen a Elx.

Precisament, vosté va ser present en aquesta fira al Regne Unit, que ha suposat una gran exposició per a Elx. De quina manera els acords aconseguits tant per Diputació com Generalitat poden beneficiar a Elx en un mercat que suposa el 60% de les visites estrangeres de la província?

Perquè ​d’una ​manera ​molt ​directa. ​De ​fet, ​en ​eixa ​fira ​vam estar ​les principals institucions de la província i la Comunitat, que és ​al ​final la manera de vertebrar ​​un fil ​conductor ​comú ​per a ​totes ​les ​accions ​de ​promoció ​del nostre destí. Nosaltres ​ja ​tenim ​converses ​amb ​l’​Ajuntament ​d’Alacant ​per a ​coordinar-nos ​i ​organitzar-nos ​​per a ​veure ​quines ​accions ​concretes ​podem ​portar ​a ​cap ​que ​repercutisquen ​en ​tots dos ​municipis ​i ​que ​eixes ​aliances ​al ​final ​tinguen ​un ​sentit ​en ​la ​població. L’objectiu és que les ​opcions ​turístiques ​que ​tinguen ​ells ​ens beneficien a ​nosaltres ​i ​viceversa. La nostra oferta ​​cultural ​​pot ​complementar ​perfectament ​la ​d’Alacant ​i la seua ​millor ​oferta ​d’oci ​pot ​complementar ​perfectament a ​Elx. ​La idea és intentar impulsar l’eix Alacant-Elx des del vessant cultural, turística i esportiva. Ens separen escassos 20 quilòmetres i sembla que sempre hem estat d’esquena, per la qual cosa l’objectiu d’aquestes converses és articular paquets específics perquè els turistes puguen visitar tots dos llocs i enriquir-nos els uns als altres.

De manera paral·lela, durant la primera setmana de novembre es va dur a terme una campanya a Lisboa. És el mercat portugués un dels objectius de projecció turística?

Dins ​de ​les ​diferents ​accions ​que ​es ​posen ​en ​marxa ​des de ​Turisme Comunitat ​Valenciana, ​on estem adherits, ​a ​VisitElche ​ens ​van demanar ​on podríem desenvolupar aquest tipus de promoció, en aquest cas vinculada al Palmerar. ​Vam entendre ​que ​havíem ​fet ​moltes ​accions ​en ​el ​mercat ​britànic ​i ​​francés, ​però ​el ​que ​estàvem ​parlant ​abans ​d’Elx ​i ​Alacant ​ens ​passa també entre ​Espanya ​i ​Portugal. ​És ​eixe ​veí ​que ​tenim ​just ​al ​costat, ​amb ​el ​que ​compartim ​espai ​físic i ​coincidències ​culturals, però que ​sembla ​que ​vivim ​d’esquena. ​​A més, ​es ​dona ​la ​circumstància ​que ​en ​l’aeroport ​hi haurà ​ ​ ​vol ​directe amb Lisboa entre març i octubre. Són dues hores escasses de trajecte i ​pensem ​que ​era ​un ​bon ​destí ​per a ​promocionar ​el nostre ​palmerar ​i ​la ​resta ​d’atractius ​turístics ​d’Elx. ​Vam tindre una acció dins del Centre Comercial Amoreiras a través d’un estand, informació, vinils, una pantalla gegant, marxandatge, jocs, concursos… Però també vam mantindre una reunió ​molt fructífera amb els principals ​tour ​operadors ​de ​Lisboa, ​on van acudir més de 40 professionals del sector.

En el seu programa electoral apostaven per convertir Les Clarisses en un Museu d’Art Contemporani, no obstant això, en els primers Pressupostos d’aquest nou Consell no s’ha inclòs cap partida. Sí que es troben dotacions per a la restauració de la muralla almoràvit o per al manteniment del Palmerar Quina valoració fa del document i en quin punt queda ara el projecte de Les Clarisses?

La ​valoració ​és ​molt ​positiva ​perquè ​​hi ha ​hagut ​projectes ​que ​s’havien ​estancat ​anteriorment i ​que ​ara ​tenen ​dotació ​pressupostària ​i ​que ​s’executaran ​ ​. No hi ha hagut uns pressupostos iguals en matèria de cultura a Elx des de ​feia ​moltíssims ​anys. Pel que fa a ​Clarisses, ​és veritat que de moment ​no ​ha ​entrat, ​però ​​són ​quatre ​anys i, per part nostra, ​ja ​​li ​estem ​donant ​un ​ús, ​convertint-lo ​en ​un ​espai ​més ​cultural ​en ​el ​que ​​quasi ​setmanalment no sols ​tenim ​actuacions ​programades ​per ​cultura, ​sinó ​que ​a més ​​ens ​el ​sol·liciten ​per a ​presentacions ​literàries, ​representacions ​teatrals, ​dansa… Al ​final ​acabarà ​​sent ​eixa ​subseu ​de ​Museu ​d’Art ​Contemporani, ara com ara s’ha apostat per altres projectes que també són molt importants com la ​rehabilitació ​de ​tota ​la ​muralla, que forma una part fonamental ​del nostre ​patrimoni.

Encara que mai ha arribat a aplicar-se, una de les primeres mesures estrela de Carlos Mazón com a President ha sigut la derogació de la taxa turística. Què li sembla aquesta decisió?

Em ​sembla ​que ​ja ​tardàvem ​​a ​derogar ​la ​taxa ​turística. ​Crec ​que ​​és ​una ​manera ​d’expressar-li ​als ​turistes ​no ​només ​que ​estem ​encantats ​que ​vinguen, ​sinó ​que ​volem ​que ​vinguen ​més. ​No ​tenia ​cap ​sentit ​la ​taxa ​turística. ​​El ​turisme ​és ​motor ​de ​la nostra ​província i la seua ​aportació ​al ​PIB ​és ​fonamental. ​​No ​podem ​posar-li ​bastons ​a ​la ​roda ​al ​turisme. ​I ​no ​podem ​dir-li ​​als ​turistes ​que vinguen ​però ​que paguen. ​

A l’agost el Ministeri de Cultura va emetre un informe desfavorable per risc de deterioració per al trasllat de la Dama d’Elx des del Museu Arqueològic Nacional. La cessió d’aquest bust és una de les reivindicacions històriques de la ciutat, potser la que major consens genera entre tots els il·licitans i il·licitanes. Confia en la seua volta?

Per ​supòsit ​que ​sí. ​El fet de sentir ​que ​la ​dama torne a la seua casa, que és Elx, en algun moment i no de manera permanent és ​l’única ​qüestió ​en la qual ​estem ​d’acord ​quasi ​tots ​els ​​il·licitans. ​Eixe ​informe no el signa ningú i ​l’únic ​que ​ve ​a ​dir ​és ​​que ​la ​dama ​està ​en ​unes ​condicions ​de ​deterioració, ​però ​no ​que ​pel ​trasllat ​puga ​patir ​més ​danys ​dels ​que ​estan ​dins ​d’un ​ordre natural de ​la ​degradació ​de ​les ​coses. No afig res ​nou ​respecte ​a ​informes ​que ​sí ​que ​van deixar ​que ​la dama vinguera. ​​En ​eixe ​sentit, ​​nosaltres ​continuarem ​ ​ ​barallant i apostant ​perquè ​vinga ​la ​dama ​i ​el ​que ​no ​permetrem ​ ​ ​​és ​que​ ​cap ​decisió ​política ​li ​pose ​preu ​a aquesta qüestió. ​Nosaltres ​no ​demanem ​la ​cessió ​permanent, ​entenem ​que ​la ​dama ​ha ​d’estar ​​en ​el ​Museu ​Arqueològic ​Nacional ​la ​peça ​vertebradora ​de ​tot ​l’art ​iber, ​​però ​sí que ​pot ​vindre ​de ​manera ​temporal ​a ​Elx perquè la gaudisquen ​i ​perquè ​també ​​servisca ​​com a punt ​turístic.

Més informació

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

five × 4 =