Alacant ultima el trasllat, neteja i posada en valor de la Torre Placia

La Junta de Govern aprovarà demà el pla de seguretat que dóna el tret d'eixida a les labors de desmuntatge del BIC pedra a pedra i la seua reubicació en una parcel·la entre Conrado Albaladejo i Juana Francés

Guardar

Torre Placia d'Alacant
Torre Placia d'Alacant

L'Ajuntament d'Alacant ultima els tràmits per al trasllat de Torre Placia al seu nou emplaçament. Hui s'ha firmat l'acta d'inici d'obra i demà la Junta de Govern Local té previst aprovar el Pla de Seguretat i Salut, la qual cosa dona via lliure al començament de les tasques, que arrancaran en els pròxims dies.

Al maig, l'Ajuntament va aprovar el projecte bàsic i d'execució de les obres de trasllat de la Torre Placia. Està previst el trasllat de la torre des del seu emplaçament actual, la parcel·la situada al Carrer Campoamor, fins a una parcel·la de propietat municipal qualificada com d'equipament cultural, situada entre les avingudes Pintor Pérez Gil i Conrado Abaladejo i el carrer Juana Francés. El pressupost actualitzat és d'1.769.777 euros i el termini d'execució és de sis mesos.

El projecte contempla les actuacions de desmuntatge de la torre, qualificada com a Bé d'Interés Cultural (BIC), la seua posterior reconstrucció en el seu nou emplaçament i el condicionament d'este perquè constituïsca un marc adequat.

El setembre de 2019, l'Ajuntament va adjudicar la redacció del projecte i execució de les obres a la mercantil Estudi Mètodes de la Restauració, S.L Se li va adjudicar el contracte per 1.488.693,25 euros. No obstant això, l'octubre de 2023, la Direcció General de Patrimoni Cultural i Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esport, va incloure una sèrie d'esmenes al projecte original, que suposen un increment en el cost inicial de les obres i, per tant, en l'import del contracte. Per això ha sigut necessari modificar el projecte. Després d'esta modificació, el pressupost de redacció del projecte i d'execució s'eleva fins als 1.989.697 euros. No obstant això, atés que l'empresa adjudicatària en el seu moment va oferir com a millora un 15,15% de rebaixa, finalment la inversió municipal serà d'1.769.777 euros.

La regidora d'Urbanisme, Rocío Gómez, destaca que “el trasllat imminent de Torre Placia és una gran notícia, ja que es tracta d'un projecte la tramitació del qual ha comportat una gran complexitat i finalment hem aconseguit desbloquejar-lo i posar en marxa els treballs”. Afig que este projecte “no sols donarà una millor ubicació a Torre Placia, sinó que a més posaran en valor este patrimoni històric i cultural de la ciutat, convertint-lo en un punt de referència i d'informació sobre les Torres de l'Horta”.

Antecedents

La Torre Placia forma part del conjunt de torres de l'Horta històrica alacantina. En este cas, igual que Torre Sarrió i Torre Ferrer, és de propietat municipal. Tot el conjunt de torres són BIC en virtut del Decret de 22 d'abril de 1949.

Actualment es troba envoltada un conjunt edificat de 40 vivendes que van ser autoritzades amb llicència de construcció municipal l'any 2000, atés que les normes urbanístiques que s'aplicaven a la zona no establien cap cautela respecte a la protecció de les torres defensives de l'horta i el seu entorn, ja que el planejament s'havia aprovat amb anterioritat a l'anotació del BIC.

Esta llicència va ser anul·lada per la sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana el 8 de setembre de 2004, comminant a l'Ajuntament d'Alacant a restaurar la legalitat patrimonial que afectava les vivendes compreses en un radi de 25 metres des de la Torre Placia, afectant directament 12 vivendes unifamiliars construïdes i habitades.

Finalment, l'Ajuntament va optar pel trasllat de la Torre Placia, amb l'objectiu de situar a la torre a un entorn que li permeta la relació visual amb el territori de l'Horta d'Alacant i les altres torres alacantines de les quals forma conjunt com Torres de l'Horta, evitant l'actual descontextualització del seu entorn i el perjuí social que comportaria per a les famílies residents la demolició de les 11 vivendes habitades.

El Reial decret 510/2017 de trasllat de la Torre Placia es troba dins de la possibilitat excepcional contemplada en l'article 38 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, modificada per la Llei 5/2007 de 9 de febrer.

El projecte

Les obres contingudes en el projecte consistixen en el trasllat de la Torre Placia a una nova ubicació, situada entre el carrer Juana Francés i l'avinguda Conrado Albadalejo. Els treballs de desmuntatge de la torre, així com la reconstrucció de la mateixa en la parcel·la de destí es faran pedra a pedra, segons el projecte, amb supervisió arquitectònica i arqueològica. A més, es netejaran manualment els carreus.

La parcel·la de destí és municipal, a escassos centenars de metres de l'original, intentant amb això donar resposta a la reclamació del Ministeri sobre la contextualització històrica respecte a la resta del conjunt monumental Torrres de l'Horta. La parcel·la es condicionar, recreant l'entorn original de la torre, i es col·locarà senyalística que identifique al BIC, la seua història i les seues característiques.

L'actual relació de visibilitat de la Torre Placia amb altres torres situades en el mateix vial històric, la torre Xiprer i la Torre Mitja Lliura, és nul·la. En l'emplaçament proposat recuperarà esta visibilitat i la seua relació amb la Torre Juana i la Torre Bosch.

Des del punt de vista constructiu, si bé la imatge actual de la torre és pràcticament aïllada, amb un simple rafal adossat en el costat sud-est i s'entén per la seua tipologia que va ser construïda de forma tipològicament exempta per a dur a terme les seues competències defensiva, amb el temps es va construir una vivenda adossada a ella (segle XVIII) com testimonien les múltiples empremtes en els alçats nord-oest i nord-est que romanen després de la seua recent demolició en 1985. L'alçat sud-est de la torre manifesta l'obertura de buits domèstics amb serralleria de balcó conseqüència de l'annexió dels espais de la torre a l'edifici de vivenda.

Destacats