Avança a Alcoi la segona fase de les obres dels carrers Sant Maure, Santa Rita i El Tap

S’ha reduït en alguns dies el temps que un garatge havia d’estar tancat en accelerar al màxim en aquest tram per a evitar les molèsties a usuaris

Guardar

Obres de la segona fase en el carrer El Tap
Obres de la segona fase en el carrer El Tap
Dilluns passat va començar la segona fase en les obres de millora en l'accessibilitat i renovació del paviment dels carrers Sant Maure, Santa Rita i El Tap. Aquesta fase se centra a acabar el carrer El Tap íntegrament.Cal assenyalar que durant la primera fase s'ha actuat als carrers Santa Rita i El Tap en la seua part baixa, és a dir des de l'encreuament amb Sant Josep fins a Sant Francesc en el cas de Santa Rita i fins al garatge existent en el cas del Tap. Precisament en aquesta segona fase s'ha actuat, en primer lloc, just a la porta del citat garatge. El passat 29 de desembre es va comunicar a totes les persones usuàries que a causa de les obres no podrien utilitzar-ho del 10 al 19 de gener, però la intenció era intentar reduir al màxim aquest termini i en una setmana ja s'ha pogut utilitzar.Cal recordar que les obres van ser adjudicades a la mercantil VA CANTAR OBRES, S.L. per un import de 229.944,06 euros, IVA inclòs. El termini d'execució és de quatre mesos i està previst que finalitzen en la primera meitat del mes de març.L'objecte d'aquesta actuació és dur a terme les obres necessàries per a la millora en l'accessibilitat i repavimentació d'aquests carrers, ja que des de fa anys s'ha detectat que no ofereix els graus d'accessibilitat desitjats. L'actuació s'emmarca dins d'un ampli programa de millores d'accessibilitat de l'ajuntament, que dota d'una major accessibilitat a l'entorn de l'actuació mitjançant el canvi de paviment, tal com ja es va fer al carrer Sant Francesc.Les especificacions tècniques i requisits tant dels elements d'urbanització (paviments, sanejament, clavegueram, enllumenat, aigua, jardineria), com el mobiliari urbà (cartells de senyalització, papereres), garantiran que tant l'espai públic com els accessos als edificis de pública concurrència, resulten accessibles i transitables a les persones amb discapacitat. El projecte desenvolupa la intervenció sobre un espai urbà d'ús públic, per la qual cosa li és aplicable la present normativa en els quals es refereix a l'accessibilitat al mitjà urbà.Aquesta normativa té per objecte garantir l'accessibilitat al medi físic en condicions tendents a la igualtat de totes les persones, siguen quals siguen les seues limitacions, mitjançant la regulació d'uns requisits que permeten l'ús d'instal·lacions, béns i serveis a totes les persones i, especialment, a aquelles que de manera permanent o transitòria estiguen afectades per una situació de mobilitat reduïda o limitació sensorial.
Destacats