Benestar Social destina 90.000 euros per a col·laborar amb entitats socials i sanitàries de Benidorm

La línia d'ajudes té com a finalitat sufragar les activitats terapèutiques, rehabilitadores o d'intervenció social que duen a terme per a millorar la vida dels seus associats

Guardar

ayudas bienestar social benidorm
ayudas bienestar social benidorm
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Benidorm ha aprovat les bases d'una nova convocatòria d'ajudes anuals dirigides a entitats i associacions locals sense ànim de lucre que duen a terme la seua activitat dins de l'àmbit dels serveis socials, la igualtat i la sanitat. La regidora de Benestar Social, Ángela Zaragozí, ha explicat que aquesta línia d'ajudes el Consistori "renova el seu compromís amb les agrupacions locals que diàriament treballen per millorar la qualitat de vida de les persones i col·lectius que requereixen una atenció especial, promovent d'aquesta manera la integració i la igualtat d'oportunitats".L'Ajuntament destinarà 90.000 euros per a aquestes ajudes, amb les quals es podrà subvencionar un màxim de 12.000 euros per cada entitat que opte a aquestes, per a les activitats executades entre l'1 de novembre de 2022 i el 30 d'octubre de 2023, tal com ha recordat Ángela Zaragozí. El termini per a sol·licitar l'ajuda s'obrirà l'endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP) i finalitzarà al cap de 15 dies naturals.Quant als requisits per a poder concórrer a la convocatòria, la regidora de Benestar Social ha explicat que les entitats o associacions hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament de Benidorm i haver iniciat les activitats a subvencionar, com a mínim, sis mesos abans de la publicació de les bases. Igualment, hauran de disposar d'una seu social estable, activa i oberta al públic amb horari d'atenció demostrable en el municipi o atendre en una altra localitat a població empadronada i resident a Benidorm. També hauran de dur a terme activitats orientades a millorar la qualitat de vida de les persones afectades, estar al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Benidorm, així com haver justificat qualsevol subvenció concedida pel Consistori en l'anualitat de 2022.El destí de la subvenció seran les actuacions de caràcter terapèutic o rehabilitador i la intervenció social de les persones afectades, amb la finalitat de millorar el seu estat psicofísic general i la seua adaptació a les activitats de la vida diària, no podent ser objecte de la mateixa les activitats amb una finalitat merament lúdica ni tampoc les dirigides a la prevenció de conductes addictives. Amb els imports concedits, l'Ajuntament contribuirà a finançar les despeses del personal que desenvolupa aquestes teràpies o actuacions, fins al 90 % del seu cost o un màxim de 12.000 euros.Una comissió tècnica serà l'encarregada de valorar cadascuna de les sol·licituds, sobre la base d'uns requisits establits i segons els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
Destacats