Elx

Elx aposta per la creació de la Mesa Local de l'Aigua

Este òrgan pretén convertir-se en un fòrum d'intercanvi d'opinions i propostes per a exigir garanties en el subministrament de l'aigua

Guardar

ayuntamiento de elche
ayuntamiento de elche
La Junta de Govern Local ha aprovat l'inici del tràmit de consulta pública per un termini de 10 dies amb caràcter previ a l'aprovació d'un projecte de reglament d'organització i funcionament de la Mesa Local de l'Aigua. “El compromís d'este govern municipal és estar al costat dels regants i els agricultors. Amb este òrgan de participació volem arreplegar les iniciatives i accions dels sectors implicats i buscar solucions davant la problemàtica de l'escassetat de recursos hídrics”, ha assegurat la portaveu de la Junta de Govern Local, Inma Mora.A través d'esta consulta es pretén recaptar l'opinió de subjectes i organitzacions més representatives que puguen estar afectats per l'aprovació d'este reglament i així presentar opinions i suggeriments.La creació de la Mesa Local de l'Aigua té la finalitat de realitzar les gestions institucionals que s'estimen necessàries per a exigir solucions urgents al problema de la falta de garanties en el subministrament de l'aigua. D'esta manera, promoure, recomanar i estimular tota classe d'accions que tinguen per objecte la millora en la gestió integral del cicle de l'aigua en el municipi i articular el bon ús dels seus recursos hídrics. A més d'arreplegar les iniciatives que partisquen de tots els sectors socials del municipi.La Mesa Local de l'Aigua estarà integrada per un president i un vicepresident que formen part de la Junta de Govern Local i per vocals que representen a la corporació municipal i a les institucions, entitats i associacions del municipi. La primera reunió es durà a terme el mes de juliol.En la reunió celebrada este dijous s'ha adonat de la sentència del Tribunal Suprem Sala del Contenciós- Administratiu, per la qual es declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu núm. 459/2023 promogut per l'Ajuntament d'Elx contra el Reial decret 35/2023 de 24 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels planshidrològics de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer, i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño - Sil,Duero, Tajo, Guadiana i Ebre. D'esta manera, segons Mora, “el Tribunal Suprem rebutja la possibilitat que l'Ajuntament lluite en els tribunals pel manteniment dels cabals del transvasament Tajo-Segura, ja que afecta diversos municipis”.D'altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat l'inici de l'expedient de licitació del contracte d'obres d'instal·lació d'aparcaments per a recàrrega de vehicles elèctrics en centres turístics. En concret, es tracta de la instal·lació de sis punts nous, dos d'ells en l'Avinguda Sant Bartolomé de Tirajana en Arenals del Sol, confluència amb els carrers Coruña i Illes Canàries. També en l'aparcament de Candalix, en l'aparcament del carrer Irlanda en La Marina, al carrer Porta de la Morera al costat de l'Hotel Hort del Capellà i en l'Avinguda de la Universitat al costat del pavelló Esperanza Lag. El pressupost base de licitació és de 107.000 euros i el termini d'execució de 3 mesos.La portaveu ha explicat a més que s'ha declarat desert el contracte del servici d'assistència tècnica de redacció de projectes i direcció d'obres de les obres de reforma del Mercat de Plaça Madrid i Plaça Barcelona. D'esta manera, s'apostarà per la fórmula de negociat sense publicitat per a agilitzar els terminis.Així mateix, s'ha aprovat l'acord marc de col·laboració amb les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPAS) de la ciutat per al funcionament de les escoles d'estiu i altres períodes vacacionals com a Setmana Santa i Nadal. Un procediment que permet la cessió gratuïta d'espais municipals a partir de la petició de les mateixes AMPAS dels centres i no de les empreses, tal com es realitzava fins ara.
Destacats