Elx

Elx gestiona prop del 50% del total d'inversions pressupostades per a 2024

L'edil d'Estratègia Municipal, Francisco Soler, explica que en l'actualitat el total de projectes executats ascendix a 5,3 milions d'euros, un 6’5%, al qual sumar les adjudicacions i els plecs pendents d'aprovar

Guardar

pleno ayuntamiento elche
pleno ayuntamiento elche
L'edil d'Estratègia Municipal, Francisco Soler, ha donat compte en el ple ordinari d'este mes de maig del nivell d'execució pressupostària de les inversions incloses en el pressupost municipal de 2024. Segons el responsable de l'àrea, en l'actualitat el govern local ja gestiona el 48,26% de les inversions pressupostades enguany, la qual cosa es traduïx en quasi 40 milions d'euros del total de 82,5.En este sentit, Soler ha explicat que, del total pressupostat, ja s'han adjudicat projectes per un import de 18,9 milions d'euros, un 23%, enfront del 19% de l'exercici anterior. D'altra banda, existixen plecs aprovats pendents d'adjudicar per valor de 10,8 milions més, un 13,11%, al costat d'altres 10 milions d'euros en projectes pendents d'aprovació, un altre 12%. Així mateix, pel que fa al total executat a data 24 de maig, la suma ascendix a 5,3 milions d'euros, un 6,5% del total.El ple també ha aprovat per unanimitat la declaració d'especial interés i utilitat municipal l'obra de construcció d'un edifici de 76 vivendes, 2 locals comercials i garatge al carrer Mestre Ángel Llorca núm. 6 gestionat per Pimesa amb l'objectiu de destinar estes vivendes a lloguer assequible. D'esta manera, la declaració d'especial interés, suposa una bonificació en l'impost de construccions.L'edil de l'àrea ha explicat que l'empresa municipal ja ha remés al Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana la memòria i programa corresponent per a incloure este projecte en les ajudes a la construcció de vivendes en règim de lloguer assequible i edificis energèticament eficients. “Amb esta actuació es dona suport a la posada en marxa de diferents mesures desenvolupades per les institucions públiques per a incrementar l'oferta de vivenda a preu assequible”, ha assegurat Soler.D'altra banda, en la sessió plenària celebrada este últim dilluns de mes s'ha aprovat l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i de modificació núm. 7 del pressupost de 2024 de crèdits extraordinaris per reconeixement de crèdits. Segons Soler, la modificació ascendix a 1,2 milions d'euros relacionats amb factures de 2023 que van arribar després del tancament de l'exercici i que es financen amb càrrec al romanent de tresoreria.En concret, es referix a gastos per l'eliminació de residus sòlids, una mica més de 650.000 euros; servici de BiciElx, autobús urbà, gestió del Mercat Central provisional i qüestions relacionades amb subministraments, manteniment i conservació.
Destacats