El Govern d'Alacant presenta els pressupostos 2019

Guardar

190212-rdp-junta-gobierno
190212-rdp-junta-gobierno
El regidor d'Hisenda va explicar hui que la Junta de Govern ha donat el vistiplau al conjunt del projecte de pressupostos de l'Ajuntament d'Alacant per a l'any 2019 que integra el dels organismes autònoms amb "l'informe favorable d'intervenció que ha realitzat un estudi de les partides dels ingressos i les despeses molt exhaustiu".Després de ser aprovat per la Junta de Govern Local, la Secretaria General del Ple de l'Ajuntament passa a fer lliurament als grups municipals de tota la documentació, tant en format paper com en format digital, i s'obri així el termini de sis dies hàbils perquè presenten les seues esmenes en el cas que les tinguen abans de la celebració de la Comissió d'Hisenda. L'edil d'Hisenda va emplaçar als grups polítics a continuar "actuant amb responsabilitat", i al seu torn va posar en valor el treball realitzat explicant que "s'han complit els compromisos de mantindre una ronda de contactes amb tots els representants polítics del Ple, s'han convocat a tots els òrgans del Ple abans d'aprovar-lo, s'ha escoltat al Consell Social que no li ha posat cap objecció, i per primera vegada s'ha convocat a tots els sindicats ".A més sobre les juntes de Districte va assenyalar que "tal com va dir l'alcalde, Luis Barcala, s'ha compromés que del romanent de tresoreria futur es destine un 5% addicional a l'ordinari per a les inversions financerament sostenibles que ells podran decidir en la seua seu de junta que és on s'han de fer-ho".Castillo va explicar que amb l'eliminació del Pla d'Ajust " la situació que es presenta és diferent configurant un estat d'ingressos i despeses i unes possibilitats de gestió econòmica que permeten finançar amb romanent projectes que estan previstos en un futur, i per primera vegada en deu anys s'ha pogut incrementar la plantilla ".En aquest sentit l'edil popular va informar que es remetrà el pressupost al conjunt de regidors de l'oposició i als regidors no adscrits perquè "en el termini de sis dies hàbils puguen proposar esmenes, assenyalant que moltes de les possibles esmenes ja han sigut discutides i tractades en les reunions mantingudes en el conjunt dels grups" ."Tractaré d'afermar el compromís dels grups ja que hi ha qüestions que podran canalitzar-se quan s'aprove el projecte de pressupostos, a través d'una futura modificació de crèdits i amb part de romanent de tresoreria al finançament de projectes d'inversió", va asseverar Castillo.Per això, Castillo va recordar el que sempre ha sostingut que "s'inclourà en el projecte de pressupost un document de naturalesa política", amb el qual també s'espera trobar el màxim consens, "per a si és possible abans de la convocatòria electoral davant eventuals modificacions de crèdit poder anar incorporant-les"Sobre el full de ruta a seguir l'edil d'Hisenda es va comprometre a emplaçar , a partir de demà als regidors per a concretar les possibles esmenes i treballar tècnicament en elles per a facilitar la Comissió d'Hisenda i incorporar "el màxim suport possible per a finançar un eventual préstec i les inversions amb el romanent del 2018". Sobre el romanent del 2018, Castillo va anunciar que "es coneixerà en breu ja que intervenció i comptabilitat estan tancant l'exercici i podríem arribar al ple d'aprovació del pressupost amb la dada del romanent de tresoreria disponible per a abordar aquesta situació".Els detalls del Pressupost de 2019. Tal com es recull en la proposta d'acord realitzada per Castillo, l'equip de Govern ha aprovat el projecte de pressupost 2019, que és equilibrat en Ingressos i Despeses, ascendeix a la quantitat de 257.669.212,27 euros, amb un creixement del 3,68% respecte de l'exercici 2018, i que compta amb l'aprovació de l'Interventor.Per part seua, el Pressupost consolidat, que inclou juntament amb el Pressupost del propi Ajuntament, el dels organismes autònoms i del Consorci de TV, ascendeix a 261.033.766,01euros, amb un increment del 3,61%.Compleix amb la llei d'Estabilitat Pressupostària i després de la cancel·lació deute per import de 51.753.760,75 € i la fi del Pla d'Ajust, la previsió és que el deute consolidat se situe a31/12/2019 en 27.733.097,29 euros, la qual cosa suposa només 11,49 per cent .en matèria de Despeses de Personal, el Pressupost inclou, entre altres, l'increment del 2,25% de retribucions, l'augment per a gratificacions de Fogueres i Eleccions, el de bossa d'hores extres de bombers i altres productivitats, així com la dotació necessària en previsió de l'avançament en la jubilació de policies locals i l'increment necessari per a completar el 100% de cobertura de situacions d'Incapacitat Laboral Transitòria (ILT).Així mateix, s'acorda crear 85 noves places en la Plantilla d'aquest Ajuntament, de les quals 16 places són de l'escala d'Administració General,12 per a subescala tècnica d'Administració Especial i 57 per a la Subescala de Serveis especials.Respecte a les inversions, cal recordar que per a EDUSI la dotació global dels projectes ascendeix a la quantitat de 7.899.471,62 mentre que la inclosa per a les àrees industrials ascendeix a 992.196,30 euros, dins d'un Pla quadriennal de Millora i actuacions en els diferents Polígons Industrials de la Ciutat.Per part seua, el Programa Edificant estarà dotat amb 550.775,90 , l'actuació en els Mòduls Joan XXIII amb 1.175.741,00 €, mentre que l'import estimat de les inversions en Districtes Municipals ascendeix a la quantitat de 850.657,37 euros, la qual cosa representa un import per Districte de 170.131,47 €.
Destacats