Bo jove de lloguer: com i quan demanar les ajudes

Habitatge llança aquest mes de març ajudes per a facilitar el lloguer dels i les joves de la Comunitat Valenciana

Bo jove de lloguer: com i quan demanar les ajudes

La Generalitat Valenciana llançarà en els pròxims dies una nova convocatòria d’ajudes per al bo jove del lloguer. Una mesura per a la qual la Conselleria d’Habitatge destinarà un pressupost de 22,8 milions d’euros.

L’objectiu és facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d’ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics, mitjançant ajudes directes als arrendataris.

L’ajuda atorgada serà de 250 euros mensuals i la suma de les ajudes rebudes per les persones joves que convisquen en l’habitatge no podrà superar el preu del lloguer que consten en el contracte.

En aquest sentit, se subvenciona el preu del lloguer o de la cessió de l’habitatge, durant el termini màxim de 2 anys, sempre que es mantinguen les condicions establides en la convocatòria per a poder ser beneficiari o beneficiària.

Com sol·licitar el bo jove de lloguer?

El termini per a sol·licitar les ajudes serà d’1 mes a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat, prevista per a aquest mes de març.

La sol·licitud es presentarà preferentment de manera telemàtica mitjançant formulari electrònic habitatge.gva.es

En cas d’optar per la via presencial, una vegada completat el formulari electrònic s’haurà de presentar el justificant del mateix signat i la sol·licitud generada impresa signada, juntament amb la documentació exigida en la convocatòria, en algun dels registres contemplats en la Llei 39/2015, preferiblement, en el dels serveis territorials d’habitatge i arquitectura bioclimàtica, ajuntaments, per correu certificat, etc. Per a la tramitació amb certificat digital s’ha de demanar cita prèvia electrònica.

També es pot sol·licitar cita prèvia als serveis territorials d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica perquè us assistisquen en la tramitació de l’ajuda. Podran realitzar tasques d’assessorament els ajuntaments, mancomunitats i els municipis integrats en la Xarxa Xaloc.

Ingressos unitat de convivència

S’ha de disposar d’una font d’ingressos, inclosa la de les persones que tinguen el domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, consten o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió iguals o inferiors a 3 vegades la IPREM.

Quan convisquen 2 joves, els ingressos poden ser iguals o inferiors en 4 vegades l’IPREM i si són 3 o més joves podran ser iguals o inferiors a 5 vegades l’IPREM.

Qui pot sol·licitar el bo jove de lloguer?

Totes les persones físiques majors d’edat que complint els límits de renda de lloguer i els límits d’ingressos, complisquen a més, les següents condicions:

  • Tindre fins a 35 anys, inclosa l’edat de 35 anys, en el moment de sol·licitar l’ajuda.
  • Posseir la nacionalitat espanyola, o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa. En el cas de les persones estrangeres no comunitaris hauran de trobar-se en situació d’estada o residència regular a Espanya.
  • Tindre un contracte d’arrendament o cessió d’ús de l’habitatge o habitació situat en la Comunitat Valenciana, o estar en condicions de subscriure-ho (hi ha un termini de dos mesos a partir del següent a la publicació de la concessió de l’ajuda en el DOGV).
  • L’habitatge o habitació arrendada haurà de constituir la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària i de les altres persones que integren la unitat de convivència, la qual cosa haurà d’acreditar-se mitjançant certificat col·lectiu o volant únic d’empadronament.
  • El lloguer o la cessió de l’habitatge ha de ser igual o menor de 770 euros mensuals; en el cas de lloguer o cessió d’habitació ha de ser igual o menor a 300 euros mensuals.
  • Que en cap cas i en cap mensualitat, la suma de les ajudes rebudes per les persones joves que convisquen en l’habitatge supere preu del lloguer o de la cessió.

Més informació

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

5 + 10 =